آغاز به كار كارگروه «امر به معروف و نهي از منكر» در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع

نخستين نشست كارگروه امر به معروف و نهي از منكر با حضور دكتر حسين مظفر و اعضاي اين كارگروه در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

ادامه بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر

بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

تماس با کمیسیون

  • تلفن: 22277253
  • فکس: 22915628
  • ایمیل: elmi-farhangi@maslahat.ir
 
* * متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

انتشارات و گزارش ها