وظایف و مأموریت

 

با توجه به وظایف محول شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و احکام صادره از سوی مقام معظم رهبری، مأموریت‌های کلان مجمع در شرایط عادی کشور، عبارتند از:

1.       تدوین سیاست‌های کلی نظام با تبیین وضع موجود کشور

2.       نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با طراحی شاخص‌های مربوطه و ارزیابی عملکرد نهادهای مرتبط

3.       تشخیص مصلحت (حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان)

4.       پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام به مقام معظم رهبری

5.       ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در امور ارجاعی از سوی ایشان

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی عهده‌دار اجرای این 5 مأموریت در خصوص موضوعات علمی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.

کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس 5 مأموریت کلی فوق‌الذکر مأموریت‌های 25 گانه مندرج در جدول ذیل را در سال 1398 در دستور کار خود دارد:

  

 

عنوان کلی ماموریت

دستور کار متناسب با مأموریت

الف

تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی

1- سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

2- سیاست‌های کلی نخبگان

3- سیاست‌های کلی فضای مجازی

ب

تدوین شاخص‌های ارزیابی

4- تدوین شاخص‌های ارزیابی تامین اجتماعی

5- تدوین شاخص‌های ارزیابی نخبگان

6- تدوین شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری

7- تدوین شاخص‌های ارزیابی مواد مخدر

8- تدوین شاخص‌های ارزیابی خانواده

9- تدوین شاخص‌های ارزیابی سلامت

10- تدوین شاخص‌های ارزیابی جمعیت

11- تدوین شاخص‌های ارزیابی فضای مجازی

12- تدوین شاخص‌های ارزیابی فرهنگ

ج

نظارت بر اجرای سیاست های کلی ابلاغی

13- نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی علم و فناوری

1/14- نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی خانواده

15- نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مواد مخدر

16- نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی سلامت

17- نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی جمعیت

د

تبیین وضع موجود

18- تبیین وضعیت موجود تأمین اجتماعی در کشور

19- تبیین وضعیت موجود نخبگان در کشور

 

20- تبیین وضعیت موجود فضای مجازی در کشور

21- تبیین وضعیت موجود وضعیت فرهنگی کشور

هـ

موارد ارجاعی از سوی دبیر محترم مجمع

22- توسعه سرمایه انسانی

23- رسانه

24- ورزش

25- امر به معروف و نهی از منکر