پیشینه

 
 كميسيون زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از كميسيون‌هاي پنجگانه اصلي، از بدو  تأسيس در سال 1376 تاكنون به رياست حضرت آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني و با دبيري دكتر علي مبيني دهكردي، فعاليت‌هاي خود را ادامه داده است. 
كميسيون زيربنايي و توليدي، با توجه به وظايفي كه مجمع به عهده اش قرار داده است، بررسي، پيشنهاد، تهيه و تدوين سياست‌هاي كلي را در دستور كار خود قرار داده است.   
 
بند اول اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست‌هاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از وظائف و اختيارات رهبري اعلام كرده است. كميسيون زيربنايي و توليدي، به عنوان يكي از کمیسیونهای پنجگانه  مجمع تشخيص مصلحت نظام، در طول فعاليت‌هاي 8 ساله خود، با استفاده از نظرات كارشناسي متخصصين مربوطه و مديران دستگاههاي اجرايي و طي فرآيند‌هاي علمي، تحقيق و بررسي موضوعات اصلي مربوط به سياست هاي كلي نظام در امور زیربنایی و تولیدی کشور را در دستور كار خود قرار داده است.