دربارۀ کمیسیون زیربنایی و تولیدی

1.پیشینه تأسیس:

 كميسيون زيربنايي و توليدي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از كميسيون‌هاي پنجگانه اصلي در سال 1376 تاسیس و به رياست مرحوم حضرت آيت‌ الله هاشمي رفسنجاني تا 19 دی 1395 و با دبيري دكتر علي مبيني دهكردي تا سال 1398، سپس براساس تشکیلات جدید در سال 1398 با ریاست حجت الاسلام و المسلمین  جناب آقای غلامرضا مصباحی مقدم و با دبیری مهندس سیدمصطفی میرسلیم تاکنون، فعاليت‌هاي خود را با توجه به وظايفي كه مجمع به عهده­ ی این کمیسیون قرار داده و همچنین بررسي، پيشنهاد، تهيه و تدوين سياست‌هاي كلي را در حوزه تولیدی و زیربنایی در دستور كار خود قرار داده است.

بند اول اصل يكصدودهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست‌هاي كلي نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، از وظائف و اختيارات رهبري اعلام كرده است. كميسيون زيربنايي و توليدي، به عنوان يكي از کمیسیون های اصلی مجمع تشخيص مصلحت نظام، در طول فعاليت‌هاي خود، با استفاده از نظرات كارشناسي متخصصان و مديران دستگاه هاي اجرايي و با فرآيند‌هاي علمي، تحقيق و بررسي موضوعات اصلي راجع به سياست­ هاي كلي نظام در حوزه­ ی زیربنایی و تولیدی کشور را در دستور كار خود قرار داده است.

2.وظایف و ماموریت ها:

 كميسيون زيربنايي و توليدي با هدف ارائه­ ی مشاوره­ های کارشناسی و اجرای امور پژوهشی در زمینه­ ی مسائل مورد بحث در نشست اصلی مجمع و کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام در دو محور زيربنايي و توليدي تشكيل شده است بدین شرح:

 الف ـ زيربنايي:

1. کمک به تدوین سیاست ­های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی در بخش انرژي (تجديدپذير و تجديدناپذير)، صرفه‌جويي (بخش دولتي، بخش غيردولتي)، نفت و گاز

2. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی در بخش کشاورزی ، حفاظت و بهره برداری از منابع طبيعي،‌ جنگل ها، آب، خاك،

3. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی حمایت از تولید ملی، صنایع، معادن و فناوری.

4. کمک به تدوین سیاست­ های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی حمل‌ونقل و توسعه­ ی دریامحور

5. کمک به تدوین سیاست های کلی نظام و اجرای امور کارشناسی و پژوهشی آمايش سرزمين، مسکن و شهرسازی

ب ـ توليدي

1. تعيين و اولويت بخش هاي مختلف اقتصادي، كشاورزي، تولید، صنعت، معدن، فناوری،  مسكن، خدمات و جايگاه هر يك در توسعه اقتصادي و اجتماعي ـ ملاك تعيين اولويت ها

2. توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مختلف كشور

كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشكيل كميته های تخصصي: «حمایت از تولید ملی، صنایع، معادن و فناوری»؛ «حمل و نقل و توسعه ­ی دریامحور»؛ « انرژی»؛ « آمایش سرزمین،مسکن وشهرسازی »؛ «کشاورزی، آب و منابع طبیعی»؛ «محیط زیست» و«توسعه روستایی و عشایری» بهره‌گيري از صاحبنظران و كارشناسان مجرب از مراكز مختلف علمي و دانشگاهي، دستگاه ها و سازمان‌هاي دولتي غيردولتي و .... در جهت ايفاي وظائف محوله گام بر مي دارد.

بر اين اساس، اهم وظائف كميسيون زيربنايي و توليدي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام بدین شرح است:

1. تهيه و تدوین سياست هاي كلي پيشنهادي در حوزه ی زيربنايي (انرژي، حمل و نقل، آب، معدن، آمايش سرزمين و . . .

2. تهيه­ ی سياست هاي كلي پيشنهادي در حوزه­ ی توليدي (صنعت، فناوری، كشاورزي، خدمات، مسكن و شهرسازي، اولويت بخشی به توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

3. تهيه سياست­ هاي كلي پيشنهادي درباره­ ی اموری چون: سياست‌هاي پيش گيري و كاهش خطرپذيري ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غير مترقبه كه از طرف رييس و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود؛

4. فراهم آوردن اطلاعات دقيق درباره ­ی مباحث و مسائلي كه از طرف رياست و يا دبير محترم مجمع به كميسيون ارجاع مي‌شود. مانند بررسي صنايع جانبي .

5. ارائه­ ی پيشنهادهای كارشناسي در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان (موارد راجع به حوزه­ ی اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).

6. نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز 20 ساله­ ی جمهوري اسلامي ايران از طريق طراحي و تدوين سياست‌هاي كلي و  تهيه گزارش سالانه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست‌هاي كلي (در موارد راجع به حوزه­ ی اختيارات كميسيون زيربنايي‌وتوليدي).

7.برگزاري و شركت در نشستهاي علمي و تخصصي، همايش‌ها و اجلاس‌هاي كارشناسي برای انتقال تجربيات و كسب دانش.

8. تدوین و انتشار گزارش های تخصصی و مستندات سياست‌هاي كلي

9 برگزاری نشست های تخصصی در سطوح راهبردي كشور براي هماهنگي بين سياست‌ها