دبیر کمیسیون اقتصاد کلان،بازرگانی و نظام اداری


دكتر داود دانش جعفري

 
الف - سوابق تحصيلي
 
متولد 1333 تهران
ديپلم متوسطه : مدرسه جاويدان تهران
كارشناسي عمران : دانشكده فني كشمير - هندوستان
كارشناسي ارشد اقتصاد : دانشگاه تهران 
دكتراي اقتصاد : دانشگاه علامه طباطبايي 

ب - سوابق شغلي
 
سال 1358 ورود به جهاد سازندگي
سال 1359 اعزام داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ تحميلي براي ارايه خدمات مهندسي
سال 1361 فرماندهي مهندسي در عمليات فتح‌المبين در منطقه شوش 
سال 1361 اخذ نشان فتح فرماندهي كل قوا بخاطر ارايه طرح‌هاي مهندسي در جهت رفع محاصره آبادان و به طور كلي فراهم آوردن مقدمات مهندسي عمليات ثامن‌الائمه
سال 1363 رئيس ستاد مركزي پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي
سال 1367 عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي و مدير عامل موسسه جهاد توسعه
سال 1368 قائم‌مقام وزير جهاد سازندگي در بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان
سال 1371 معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگي
سال 1372 انتقال به دانشگاه علامه طباطبايي
سال 1372 رئيس بنياد مسكن كشور 
سال 1376 نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي - دوره پنجم
سال 1379 دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام
سال 1382 نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي – دوره‌ي هفتم
سال 1382 رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
سال 1380 استاد تمام وقت دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تاكنون
سال 1384 وزير امور اقتصادي و دارايي
سال 1385 انتصاب از طرف مقام معظم رهبري به عنوان عضو حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام
سال 1387 دبير كميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام

ج - سوابق علمی و پژوهشی
 
1) كندوكاوي در مسائل پيمانكاري در ايران، سمينار اقتصاد ايران، دانشكده اقتصاد تهران – تير ماه 1369
2) بررسي راههاي توسعه روابط بازرگاني با سودان، سيرالئون، غنا و تانزانيا – 1370
3) بررسي راههاي توسعه روابط بازرگاني با ليبي – 1370
4) عوامل مؤثر در عملكرد بنگاههاي دولتي و استفاده از خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران، مجله پژوهش و سازندگي شماره 22 – بهار 1373
5) ترجمه : تغييرات فني درون‌زا، نوشته : پل ام. رومر – 1374
6) ترجمه : ره‌آوردي در نظريه رشد اقتصادي، نوشته : ام . سلو – 1374
7) برآورد تابع تقاضاي مسكن در ايران، سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران – دانشگاه تهران – مهر ماه 1375 
8) چالش‌هاي مديريت كشور، مجله تدبير شماره 70 – بهمن 1375
9) مهمترين چالش‌هاي اقتصاد ايران و رهيافت‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس كد گزارش 4002277 – خرداد 1376
10) همايش اشتغال جوانان، دبيرخانه شورايعالي جوانان – مهرماه 1376
11) همايش پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، درسهايي از بحران اقتصادي آسياي جنوب شرقي در مورد اقتصاد ايران - اسفند 1376
12) ترجمه : آزمون نظريات و پيش‌بيني جريان‌هاي تجاري نوشته : A.V.DEARDORFF، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي كد گزارش 3002833 - سال 1376
13) بحران نفت و چالش‌هاي اقتصادي در سال 77، مجله تدبير شماره 81 – ارديبهشت 1377
14) مجموعه مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، 1380-1375
15) گزارش كارشناسان اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس در خصوص بودجه سال 1378
16) شاخص‌هاي نظارت بر سياستهاي كلي برنامه سوم، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – خرداد 1378
17) افزايش قيمت نفت، سرمايه‌گذاري و انتظارات مديران صنعتي، مجله تدبير شماره 99 – ديماه 1378
18) ترجمه : پيوست آماري گزارش توسعه جهاني سال 2001-2000، كتاب WDR بانك جهاني – سال 1379
19) نگاهي به شاخص‌هاي ايران، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – آذر ماه 1379
20) بحثي در مورد كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام - ديماه 1379
21) مهمترين چالش‌هاي اقتصاد ايران، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام - بهمن 1379
22) نگاهي به بازارهاي مالي در ايران، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – 1379
23) بررسي آثار تكانهاي توليد ناخالص داخلي، سطح قيمت‌ها – نرخ ارز و پول در اقتصاد كلان ايران، مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي پژوهشكده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران – ارديبهشت 1380
24) شناخت وضع موجود نظام مالياتي و بودجه كشور، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – 1380
25) خصوصي سازي مفاهيم و راهكارها، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – 1380
26) بررسي آثار تكانهاي اقتصاد كلان ايران، سلسه سخنرانيهاي علمي گروه اقتصاد بازرگاني – ارديبهشت 1380
27) بودجه سال 80 و انطباق آن با برنامه سوم، مجله تدبير شماره 111، ارديبهشت 1380
28) نماگر دورانهاي اقتصادي ايران، بولتن پژوهشنامه بازرگاني فصلنامه شماره 18 بهار 1380
29) مجموعه مقالات فساد مالي در حاكميت، كانون انديشه دانشجوي مسلمان چاپ مؤسسه فرهنگي خانه خرد – بهار 1380
30) شناخت وضع موجود نظام ارزي پولي كشور، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – 1380
31) طرح ايجاد بانك اطلاعاتي شاخص‌هاي نظارت بر سياستهاي كلي برنامه سوم، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – خرداد 1380
32) ماليات بر ارزش افزوده و چالش تورم، بولتن پژوهش‌هاي اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي سال اول شماره اول تابستان 1380
33) ميزگرد اقتصادي : نظام مناسب اقتصادي؛ اقتصاد بازار – مرداد 1380
34) بحثي در مورد لايحه بازسازي و نوسازي صنايع نساجي ايران – مهر ماه 1380
35) نگاهي به بخش صنعت – مهرماه 1380
36) بحثي در مورد درشت نمودن اسكناس در ايران – مهر ماه 1380
37) قراردادهاي بيع متقابل، آشنايي با مفاهيم، اهداف و روشها – ارديبهشت 1381
38) 20 سؤال در مورد قراردادهاي بيع متقابل - خرداد 1381
39) مباني فرهنگي توسعه، همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران كار مشترك با اساتيد ديگر در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي – بهمن 1381
40) بازار، دولت و برنامه، همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه ايران، كار مشترك با اساتيد ديگر در مؤسسه توسعه و تحقيقات دانشگاه تهران – بهمن 1381
41) مقايسه تطبيقي صادرات و واردات نفت ايران در كشورهاي اوپك طي دوره 2000 – 1975 ، سال 1381
42) نكاتي در مورد صندوق ذخيره ارزي – اسفند 1381
43) ميزگرد موانع، محدوديتها، مزايا و فرصت‌هاي پيش‌روي جهاني‌سازي، فصلنامه فرآماد، دانشگاه امام حسين شماره 15 – بهار 1382
44) مفهوم قدرت اقتصادي، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام – ارديبهشت 1382
45) داور مقاله «شناسايي چرخه‌هاي تجاري در اقتصاد ايران»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي – دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي – تيرماه 1382
46) دو دهه اصلاحات اقتصادي در چين، سلسله سمينارهاي گروه اقتصاد بازرگاني دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي – ارديبهشت 1382
47) جايگاه كشاورزي، صنعت و تجارت مواد غذايي، مطالعه تطبيقي كشورها، همايش جايگاه صنايع تبديلي، تكميلي در توسعه بخش كشاورزي – دانشگاه تربيت مدرس – مرداد 1382
48) بررسي موانع توسعه نقش بخش تعاون در اقتصاد ايران با نگرش به تجارب ساير كشورها، كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و امور اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام - شهريور 1382
49) ميزگرد بررسي نقش تسهيلات تكليفي در اقتصاد ايران، فصلنامه بانك صادرات ايران – پاييز 1382
50) ناظر علمي پروژه « ارائه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد برنامه سوم توسعه در جهت تحقق سياستهاي كلي مربوط به اشتغال، معاونت بررسي و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام – آبان 1382
51) ناظر علمي پروژه «طراحي شاخص‌هاي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصي‌سازي»، معاونت بررسي و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام – آذر 1382
52) نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه بازارهاي مالي، مجله بورس ديماه 1382
53) از نگاه خارجيان؛ عوامل مؤثر بر ريسك ايران، سلسله سمينارهاي گروه اقتصاد بازرگاني دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي – ديماه 1382