پیشینه

  کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع بر اساس مقررات و آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 به منظور کار کارشناسی و پشتیبانی علمی جهت تدوین سیاستهای کلان پیشنهادی و با هدف :

1- تدوین پیش نویس سیاستهای کلان نظام در چهار حوزه سیاست داخلی ، سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی .
2- بررسی اختلافات پیش آمده بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان .
3- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان نظام .
تشکیل گردید .

در این راستا در حوزه تدوین پیش نویس سیاستهای کلان ، این کمیسیون با تعریف کمیته های تخصصی در حوزه های فعالیت خود توانست با بهره گیری از نخبگان و کارشناسان طراز اول در کشور و همچنین استفاده از امکانات و تواناییهای علمی سایر مراکز و مؤسسات پژوهشی سیاستهای کلان پیشنهادی را غنای بیشتر ببخشد.
در حوزه حل اختلاف بین مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان ، این کمیسیون با استفاده از تمام ظرفیت خود در جهت پیدا کردن بهترین راه حل در کمترین زمان نتایج درخوری را کسب کرده است.

در حوزه نظارت نیز با همکاری کمیسیون نظارت مجمع به انجام وظایف خود در این حوزه مشغول می باشد .

بعلاوه این کمیسیون در سایر حوزه ها مانند تدوین بخشهای سیاسی ، دفاعی و امنیتی سند چشم انداز بیست ساله الزامات برنامه های توسعه کشور و .... همکاری مستمری داشته است.