وظایف و ماموریت ها

الگوی پیشرفت ایران در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت

با لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری، الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به زودی جلسات مجمع به منظور ملاحظه سند و بررسی پیشنهادهای تکمیلی برگزار خواهد شد.(خبرگزاری ایسنا)

بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 

وظایف و ماموریت ها 

  
1)  برقراری ارتباط، هماهنگی و همکاری با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی و ایجاد کانون تفکر و نخبگان به منظور بهره‌مندی از تجارب و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و امکانات در راستای تبیین، ترویج، تسریع و تحکیم راه‌های تحقق اهداف سندچشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام.
2)  بررسی کارشناسی در مورد موضوعات ارجاع شده به کمیسیون و ارائه نظریه‌ها و پیشنهادهای مستند به نحوء جامع و مانع، با امعان نظر به کلیه ابعاد و آثار متصور در سطح کلان.
3)  انجام بررسی‌های کارشناسی به صورت مستمر به منظور فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم جهت تصمیم‌گیری مؤثر و به موقع کمیسیون‌های اصلی مجمع و ارائه راهکارهای مناسب در امور ارجاعی از سوی رییس و دبیر مجمع.
4)  تأمین و ارایه پیشنهادات کارشناسی در زمینه امور محوله از سوی رییس و دبیر مجمع در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.
5)  راهبری و مدیریت برنامه‌های تبیینی و ترویجی و تبلیغاتی و فعالیت‌های مرتبط با آگاهی بخشی، آموزش، ترویج و ایجاد باور و عزم‌ملّی و مشارکت آحاد جامعه و مسئولین در راستای تحقق سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.
6)   پیشنهاد عناوین و موضوعات سیاست‌های کلی نظام جهت طرح در مجمع.
7)  تشکیل کارگروه‌های تخصصی قوای سه‌گانه و سازمان‌های تابع نهاد رهبری به منظور رصد کردن چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلان و تهیه گزارشات ادواری و سالانه و موضوعی.
8)   جمع‌آوری، اخذ و ارائه گزارش عملکرد قوا و نهادهای تحت امر رهبری، عمومی و مردمی در راستای تحقق سندچشم‌انداز 20 ساله و سیاست کلی نظام.
9)  کمک به تهیه و تدوین شاخص‌ها، نماگرها و جداول کمی وکیفی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و سندچشم‌انداز 20 ساله.
10)     مدیریت و ایجاد ارتباط مؤثر در جهت مشارکت و همکاری نخبگان، اندیشمندان، صاحب‌نظران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف علمی، فنی، اجتماعی، سیاسی و پژوهشی در راستای تسریع و تحکیم راه‌های تحقق سندچشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های کلی نظام.
11)     راه‌اندازی و هدایت شورای عالی نخبگان و مدیریت و سازماندهی عمومی نخبگان تحت عنوان مجمع ملّی نخبگان.
12)     ایجاد کانون‌های تفکر به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی.
13)  رصد مسائل مرتبط به چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام وگردآوری کلیه سئوالات و ابهامات مطرح در جامعه و پیگیری همه‌جانبه درخصوص ارائه پاسخ‌های صحیح و منطقی به آن. 
14)  راه‌اندازی، مدیریت و تغذیه اطلاعاتی و محتوایی سایت اینترنتی و مجازی سندچشم‌انداز و نخبگان، با قابلیت چت‌روم، ملاقات و جلسات مجازی و تحقق مدیریت الکترونیکی، ارتباطات آکادمیک و علمی در سطح مسئوولین، مدیران، کارشناسان و مردم بصورت دو سویه و یا چند سویه.
15)  برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در جهت تربیت مُبلغین سندچشم‌انداز و ارتقاء سطح علمی و انگیزشی منابع انسانی در سطح جامعه و ادارات در راستای تحقق سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.
16)  تهیه سیاست‌های کلی پیشنهادی مربوط به بخش‌های مختلف و امور خاصی که از سوی مقامات صلاحیت‌دار به کمیسیون ارجاع می‌شود.
17)  ارائه گزارشات موردی یا تحلیلی از نحوۀ حرکت کشور، بخش‌ها و یا برنامه‌ها بسوی تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی نظام.
18)  کمک به تهیه و تدوین شاخص‌ها، نماگرها و جداول کمی و کیفی برای نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته‌های تخصصی کمیسیون درخصوص نحوۀ حرکت کشور در راستای اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان با هماهنگی کمیسیون نظارت.
9)  برگزاری همایش‌ها، نشست‌های علمی و پژوهشی و کارگاه‌های آموزشی در حوزه اهداف سندچشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلان با همکاری دفتر همایش و پژوهش و شرکت در جلسات و نشست‌های علمی و تخصصی.
20)  ساماندهی امور نخبگان بمنظور بهره‌گیری مناسب واحدهای مختلف دبیرخانه از تجارب و ظرفیت‌های علمی آنان و همچنین ایجاد ارتباط و تقویت تعامل با نخبگانی که دارای جایگاه حقوقی در قوای سه‌گانه و شوراها می‌باشند با همکاری معاونت امور قوا و شوراها.
21)     ایجاد ارتباط مستمر با اداره کل امور اجرائی کمیسیون‌ها درخصوص نحوۀ عملکرد و چگونگی پیشرفت کار پروژه‌ها.
22)  ارائه مشاوره لازم به مقامات صلاحیت‌دار در حوزۀ وظایف کمیسیون.
23)  انجام سایر اموری که از طریق مقام مافوق ارجاع می‌گردد. 

انتشارات و گزارش ها