وظایف  و ماموریت ها

 

ماموریت

1ـ شناخت و تعیین نیازهای حکومتی و ترجمه آن به ادبیات حوزه و مدارک اسلامی 
2ـ شناخت و تعیین ظرفیت ها و توانمندی های حوزه و روحانیت 
3ـ استنباط و استخراج پاسخ های دینی «نظریه اسلامی» نسبت به نیازهای حکومتی  
4ـ اعتماد سازی متقابل و افزایش مسئولیت پذیری حوزه و روحانیت نسبت به نظام اسلامی
5ـ ترجمه پاسخ ها و نظرگاه های اسلامی به ادبیات حکومتی و تطبیقات کاربردی آن با نیازها  
6ـ سازماندهی و هدایت توانمندی ها و ظرفیت های حوزه و روحانیت در مسیر نیازهای نظام اسلامی 

2ـ بازنگری وظایف 
بر اساس تغییر وضعیت ساختاری و همچنین به منظور امکان پاسخ گویی و رفع ابهامات و سؤالات بزرگان، علما، فضلا و اساتید حوزه، مأموریت های تعیین شده بازنگری شد و وظایف کمیسیون در شش محور زیر تأیید و از سوی دبیر محترم ابلاغ شد. 

1-2- بستر سازی و زمینه سازی برای ارتباط کارشناسانه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حوزه علمیه قم
2-2- شناسایی اسناد، مدارک و گردآوری کلیه اطلاعات کارشناسانه دینی مورد نیاز احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام (بانک اطلاعات مبانی، منابع و مدارک دینی) 
3-2- شناسایی افراد کارشناس و خبره در بین علما و طلاب در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی برای رجوع در شرایط زمانی خاص 
4-2- تأمین نیازهای دینی ارجاعی یکایک کمیسیون های دبیرخانه 
5-2- تأمین نیازهای دینی ارجاعی معاونت امور کمیسیون ها 
6-2- پاسخگویی به موضوعات ارجاعی از طرف رئیس، دبیر و سایر اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

3-  کمیته های علمی 
1- گروه علمی «فرهنگی ـ اجتماعی»
2- گروه علمی «حقوقی ـ قضایی»
3-  گروه علمی «اقتصادی ـ بازرگانی»