بیوگرافی رئیس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع

 

نام و نام خانوادگي : ليلي بروجردي متولد بهمن 1342


 مدرك تحصيلي :

 - ليسانس حقوق 

- فوق لیسانس مدیریت اجرایی 
 
مدارك تكميلي :  

1- دوره مديريت دولتي سال 78 ( دوره 6 ماهه ) 
2- دروس حوزه شامل احكام فقهي – جرائم و مجازاتها ( متناوباً تاكنون )
3- شبكه هاي اطلاع رساني و ديپلماي كاربري كامپيوتر سال 73 در كانادا 
4- كارآموزي قضايي در كانادا سال 72 در خصوص بزهكاران جوان – و نحوه رسيدگي دعوي در دادسرا
 (دوره 9 ماهه ) 
5- دوره elders law حقوق سالمندان سال 71 شامل(وصيت نامه–حقوق اداري –حقوق ورثه ) در  
adalt  Education دانشگاه تورنتو دركانادا ( دوره 6 ماهه ) 
 
فعاليتهاي دولتي :

  - وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي دادگستري 
- رئيس كميته بانوان و جوانان دبيرخانه 
- مدیر مسئول فصلنامه پویش (مطالعات خانواده ،زنان،جوانان و کودکان) 
 

فعاليتهاي غيردولتي :

  - عضو هيئت مؤسس انجمن حقوقدانان زن 
- عضو كميسيون زن و خانواده انجمن « گفتمان جهاني مسلمانان »
- مشاور عالي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران 
- عضو انجمن علمي « اسلام و توسعه اقتصادي »