بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی، امروز با حضور اکثریت اعضا و معاونین اول رییس جمهور و رییس قوه قضائیه ، تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 
وظایف و ماموریت ها

كميته امور بانوان و جوانان، در راستاي اهداف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي نظام به منظور تحقق آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي و ارائه نظرات مشورتي جهت رفع اختلاف مجلس و شوراي نگهبان و حل معضلات نظام در خصوص دو قشر زنان و جوانان به دبيرخانه مجمع، كميسيونها، دبير محترم و رييس محترم مجمع تشکیل شده است.
 
وظايف كميته :
با اقتباس از وظايف دبيرخانه و كميسيون ها، وظايف كميته به سه بخش تقسيم مي شود كه به شرح زير است :
1) پيشنهاد سياستهاي كلي زنان، جوانان، خانواده، اوقات فراغت، ورزش 
2) ارائه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
3) ارائه نظر كارشناسي در خصوص زنان و جوانان به رييس، دبير و كميسيون هاي دبيرخانه و مجمع 
 
شرح وظايف :
- تهيه پيش نويس سياستهاي كلي زنان، جوانان، ورزش، اوقات فراغت و خانواده جهت ارائه به كميسيونهاي اصلي
 - ارائه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع زنان و جوانان 
-   ارائه نظرات و گزارشهاي تخصصي در موضوعات زنان و جوانان مورد درخواست رياست محترم مجمع و دبير و كميسيونها
-   انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي به منظور تقويت و جامعيت بخشيدن به ابعاد تخصصي و علمي سياستهاي كلي پيشنهادي
-  گردآوري كليه مطالعات و تحقيقات و نظرات موجود در كشور در موضوعات مطروحه
-  انجام مطالعات تطبيقي و مقايسه اي با كشورهاي مسلمان و ديگر كشورها
-   برقراري ارتباط مستمر با مراكز مختلف پژوهشي و علمي و دعوت از متخصصين و صاحب نظران و تشكيل گروههاي تخصصي 
-  ارائه نظر و تشكيل جلسات مشترك با كميسيونهاي دبيرخانه در خصوص موضوعات مرتبط با زنان و جوانان
-  حضور در كميسيونهاي اصلي و دفاع از پيش نويس سياستهاي كلي يا موارد اختلافي
-  برگزاري نشستها و سمينارهاي تخصصي زنان و جوانان در حيطه وظايف كميته و دبيرخانه
-  نظارت بر تحقق سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و بررسي و ارزيابي تبعات و آثار اجراي سياستهاي كلي مصوب

انتشارات و گزارش ها