نام و نام خانوادگی:  سید محمد مجابی

 تولد:     1344 / 4/ 19

 

  سمت: رئيس كميته خاص محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام

 بر اساس حكم شماره 3955/9440 مورخ30/11/1392 از سوي دبير مجمع آقاي سيد محمد مجابي به عنوان 

رييس كميته خاص محيط زيست تعيين گرديد.

  

 •         دانشجوی دکترای مدیریت محیط زیست گرایش حقوق محیط زیست )دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات(
 •          کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، گرایش اقتصاد محیط زیست )دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(
 •          کارشناس اقتصاد )دانشگاه علامه طباطبایی(
 •     شش سال تحصیل دروس حوزوی در مدارس التفاتیه و صالحیه حوزه علمیه قزوین
 •          معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست شهریور 1392 ادامه دارد.
 •          معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ، شهریور 1392 - 1388
 •          قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1388 - 1387
 •          معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، 1387 - 1384
 •          معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1384 - 1378
 •          مدیر کل پشتیبانی و امور عمومی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی، 1378 - 1376
 •          سرپرست موسسه تحقیقات فرش دستباف، 1378 - 1377
 •          مشاور و مسئول حوزه معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی، 1376 - 1370
 •          مسئول اداره امور مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی، 1370 - 1369
 •          کارشناس اداره امور مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی، 1369 - 1368
 •          مسئول روابط عمومی جهاد سازندگی استان کردستان، 1368 - 1366
 •          دبیر فیزیک و شیمی دبیرستان های قزوین، 1366 - 1364
 •          رئيس كارگروه بررسي و تدوين دروس پيشنهادي مقطع كارشناسي ارشد فناوري بازيافت، مركز علمي كاربردي شهرداري تهران، 1391
 •          عضو شوراي عالي هدايت فني برنامه بهترين تجارب و راهبري محلي مديريت شهري با تمركز بر موضوع معماري و شهرسازي پايدار، 1390 تاكنون
 •          مدیر گروه بازیافت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فرهنگی ، هنری شهرداری تهران، از سال 1389 تاكنون
 •          عضو کمیته پژوهشی محیط زیست شهری شهرداری تهران از سال 87 تاکنون
 •          مشاور کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم
 •          مشاور محيط زيست شهردار قزوين از سال 88 تاکنون
 •          مشاور عالی مدیر عامل شرکت کالای نفت به مدت 2 سال - 1382 تا 1384
 •          عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست به مدت 6 سال - 1378 تا 1384
 •          رئیس کمیته اقتصاد محیط زیست شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست به مدت 3 سال - 1381 تا 1384
 •          عضو هیئت امنای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان حفاظت محیط زیست با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی به مدت 4 سال - 1380 تا 1384
 •          عضو کمیسیون شورای عالی تحقیقات جهاد سازندگی به مدت 8 سال - 1370 تا 1378
 •          عضو هیئت رئیسه کمیته مطالعات محیط زیست شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به مدت 2 سال -1387 تا 1389
 •          بازرس ویژه وزیر جهاد سازندگی به مدت 2 سال - 1374 تا 1376
 •          سرپرست حوزه وزارتی وزارت جهاد سازندگی به مدت 3 ماه
 •          رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد تحقیقات مجد به مدت 8 سال - 1370 تا 1378
 •          رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف اعضای هیئت علمی وزرات جهاد سازندگی در 2 دوره - 1370 تا 1378
 •          عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی وزرات جهاد سازندگی در 2 دوره - 1374 تا 1378

فعالیت های بین المللی:

 •        عضو هیات امنا اولین مجمع جهانی شهر اسلامی با حکم سازمان جهانی اسکان بشر ملل متحد UN-HABITAT
 •          عضو كميته علمي «اولين كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد تورسيم 1389 ، »
 •          عضو هيات امنا مركز منطقه اي برنامه بهترين تجارب و راهبري محلي (MERC-BLP) سازمان اسکان بشر ملل متحد 1391 ،UN-HABITAT
 •          رئیس " اطلس خلیج فارس" با حکم آقای ادواردو لوپز مورنو، معاون بخش تحقیقات و توسعه سازمان اسکان بشر ملل متحد  1391 ،UN-HABITAT
 •          رئیس "اولین و دومین جشنواره بين ا لمللی پژوهش و نوآوری تهران"  مورد حمایت سازمان ا سکان بشر ملل متحد 1391 ،UN-HABITAT
 •          عضو شورای سیاستگذاری و راهبری کنفرانس بین المللی انرژی پایدار شهری با مشارکت UN-HABITAT در تهران، با حکم شهردار تهران، 1391
 •          عضو هيات اعزامي شهرداري تهران در "ششمين فروم جهاني شهري" ناپل ايتاليا 2012
 •          عضو هيات اعزامي دولت و مجلس در “ اجلاس جهاني زمين “ ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی 2002
 •          ناظر طرح مطالعاتي امكان سنجي راه اندازي بورس پسماند 1391
 •          رئیس ستاد دومین، سومین، چهارمین، پنجمین و ششمين جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهر
 •          اقدام به راه اندازي اولين بورس بازيافت ايران، 1388 – به آدرس www.bazpasmand.ir
 •          راه اندازي اولين نمايشگاه مجازي در حوزه مديريت شهري، 1388 – با آدرس http://e-exhibition.tehran.ir
 •          رئیس ستاد نخستین همایش حقوق محیط زیست ایران با حضور قوای سه گانه وپیام مقام رهبری، 1382
 •          دبیر اولین همایش تخصصی حقوق محیط زیست با گرایش آلودگی هوا، 1387
 •          دبیر همایش مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری، 1387
 •          دبیر همایش چالش ها و راهبردهای زیست محیطی کلان شهر تهران، 1387
 •          دبیر همایش آبخیزداری شهری، 1388