پیشینه

الگوی پیشرفت ایران در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت

با لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری، الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به زودی جلسات مجمع به منظور ملاحظه سند و بررسی پیشنهادهای تکمیلی برگزار خواهد شد.(خبرگزاری ایسنا)

بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 

 

پیشینه

 

   كميته خاص محيط زيست در بهمن ماه سال1392 در راستاي اهداف دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و عنايت به اصل پنجاهم قانون اساسي با هدف تدوين و پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست وارايه نظرات مشورتي به اركان آن، در اجراي ماده 33 آيين نامه داخلي مجمع به منظور ارزيابي گزارشهاي دستگاه هاي دولتي جهت طرح در كميسيون هاي مجمع تشكيل شد.

انتشارات و گزارش ها