وظایف و ماموریت ها

الگوی پیشرفت ایران در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت

با لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری، الگوی پیشرفت ایران در ۵۰ سال آینده در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به زودی جلسات مجمع به منظور ملاحظه سند و بررسی پیشنهادهای تکمیلی برگزار خواهد شد.(خبرگزاری ایسنا)

بررسی میزان اجرای سیاست های کلی اصل 44 در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص

کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

آشنایی با کمیسیون

تماس با کمیسیون

 

وظایف و ماموریت ها 


 الف - وظايف اساسي كميته
 

- پيشنهاد سياستهاي كلي محيط زيست و چگونگي حل معضلات زيست محيطي
- تشخيص مصلحت هاي زيست محيطي و ارايه نظر در خصوص موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان با موضوع محيط زيست
- مشاوره در امور محيط زيست و اظهار نظر كارشناسي در خصوص مسايل زيست محيطي به رييس، دبير و كميسيون هاي دبيرخانه مجمع
- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي مصوب محيط زيست

ب – شرح وظايف


- تهيه پيش نويس سياستهاي كلي محيط زيست 
- تدوين راهبرد، راهكار و شاخص ها جهت عملياتي شدن سياست هاي كلي
- تهيه گزارش سالانه از نحوه اجرا و پيشرفت سياست هاي كلي 
- بررسي و تنظيم گزارش هاي تخصصي طرح ها و لوايح اختلافي با موضوع محيط زيست
- بررسي و تحليل عملكرد دستگاه هاي دولتي و غير دولتي در زمينه محيط زيست بر حسب ضرورت
- بررسي و اظهار نظر در خصوص مسايل محيط زيست حسب ارجاع يا به اقتضاي مسايل روز مطرح
- برقراري ارتباط كاري با مراكز مختلف پژوهشي، علمي و متخصصين صاحب نظر محيط زيست به منظور بهره مندي از نظرات آنان
- برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي، همايش و اجلاس هاي مرتبط هم انديشي در حيطه وظايف كميته در جهت انتقال تجربيات و كسب دانش
- ارايه مشاوره در خصوص موضوعات محيط زيست مورد درخواست 
- اظهار نظر و تشكيل جلسات مشترك با كميسيون ها در خصوص مسايل محيط زيست
- نظارت بر اجراي سياست هاي كلي محيط زيست ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري
- راهبري فعاليت هاي مرتبط با آگاهي بخشي و ايجاد باور عمومي و عزم ملي در خصوص رعايت پيشگيري از تخريب محيط زيست و احياي منابع زيستي
- راهبري در نظارت بر حسن اجرا و تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه
- انجام ساير وظايف محوله از طرف مجمع

 

 

انتشارات و گزارش ها