در هم اندیشی نخبگان علمی کشور با مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تاکید شد
ضرورت ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی با همیاری نخبگان جوان
در جلسه هم اندیشی نخبگان علمی کشور با مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست‌های زیربنایی، کمک و همیاری نخبگان جوان و متخصصان علمی تاکید شد.
 شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع منتشر کرد:
تکالیف سیاست‌های کلی نظام برای جهش تولید
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، تکالیف دستگاه های کشور در رابطه با جهش تولید را در قالب ۲۰ راهبرد و ۷۴ راهکار منتشر کرد.
 دوشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع:
هدف بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه جغرافیایی مناطق آزاد نیست
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام، نظر خود را پیرامون رویکرد بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به «توسعه کمی و جغرافیایی» مناطق آزاد منتشر کرد.
 چهارشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع:
عدم تطبیق مصوبه اعطای مشروط یارانه به موالید جدید با سه بند از سیاست های کلی
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را پیرامون آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور درباره اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع منتشر کرد.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
قوانین موجود خصوصی سازی تامین کننده سیاست ها نیست/گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اظهارات دلسوزانه کارشناس برنامه تلویزیونی جهان آرا، ضمن قدردانی از دغدغه های وی گفت:ارزیابی‌های اولیه حکایت از آن دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیاز به بازنگری جدی دارد و گزارش مرکز برای تصمیم نهایی به هیئت عالی نظارت ارسال می شود.
 شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 صفحه بعدی >>